หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บูรณาการร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคนิคการผลิต)

ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บูรณาการร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคนิคการผลิต)

    ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง จำนวน 23 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 17 ธ.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติงานเชื่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 


ว้นที่ข่าว : 16/12/2561