หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สนพ.เลย รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

    ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๖/๐๘๓๙๐ ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งนิติกร ระยะเวลาการจ้าง ๒ เดือน (สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑)  ณ วันที่ขออนุมัติประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเหลือเวลาจ้างเพียง ๑ เดือน นั้น

     ในการนี้ งานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติดำเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในตำแหน่งนิติกร ๑ อัตรา

     ผู้สนใจจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อาคารอำนวยการ  งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่  ๑๕ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ในวันเวลาราชการพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

 


ว้นที่ข่าว : 16/08/2561
ไฟล์แนบ ::สนพ.เลย รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลด