หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ บริษัทมิตซูเลย จำกัด ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงาน

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ บริษัทมิตซูเลย จำกัด  ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงาน

   เปิดฝึกอบรม สาขา การพัฒนาความรู้ด้านการขาย ให้กับพนักงานบริษัทมิตซูเลย จำกัด จำนวน 40 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญเพลส อ.เมือง จ.เลย


 


ว้นที่ข่าว : 27/06/2561