หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

...
...
...
...
...
...
...
...
...

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ให้แก่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเลย โดย ครั้งนี้มีผู้สนใจ สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ จำนวน 20 คน 

    ซึ่ง สำนักงานฯ ได้ให้คำแนะนำและขั้นตอนการทดสอบฯ ทั้งภาคทฤษฎี (e-Testing) และภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

 


ว้นที่ข่าว : 27/06/2561