หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พิธีมอบวุฒิบัตร " โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย (คนจน) ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ”

พิธีมอบวุฒิบัตร " โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย (คนจน) ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ”

...
...
...
...
...
...
...
...

  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างอเนกประสงค์ ( ช่างชุมชน ) จำนวน 60 ชั่วโมง จำนวน 19 คน

  โดย สนพ.เลย ได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561 ในเขตพื้นที่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย ที่ผ่านมานั้น

    โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สนพ.เลย ดำเนินจัดกิจกรรมบูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งยัง ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเลย

 


ว้นที่ข่าว : 27/06/2561