หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 30 ชม. มีผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2561

การทอผ้าไหมมัดหมี่

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 30 ชม. ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2561

  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย


 


ว้นที่ข่าว : 04/06/2561