หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมอาชีพเสริม “ หลักสูตร การทอผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย

หลักสูตร การทอผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย และโรงเรียนบ้านสูบ ร่วมจัด

ฝึกอบรมอาชีพเสริม “ หลักสูตร การทอผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย “ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2561                     ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมือง บ้านสูบ หมู่ที่ 4 ต.น้ำสวย   อ.เมืองเลย จ.เลย เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของการทอผ้าขิดมุกลายโบราณ ของจังหวัดเลย
 

 

 


ว้นที่ข่าว : 22/05/2561