หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน สถานประกอบกิจการ KSL Loei

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน สถานประกอบกิจการ KSL Loei

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

เปิดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานสถานประกอบกิจการ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 จำนวน 30 ชั่วโมง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ให้มีฝีมือทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ  ในการปฏิบัติงาน ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ณ โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จ.เลย


ว้นที่ข่าว : 22/05/2561