หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เสริมทักษะฝีมือด้านช่าง เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ

เสริมทักษะฝีมือด้านช่าง

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม “ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ “ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ค. 2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ณ วัดบ้านหนองนาทราย ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย


 


ว้นที่ข่าว : 15/05/2561