หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
จังหวัดเลยเปิดฝึกอบรมผู้สูง หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (30 ชั่วโมง)

การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2561 ณ วัดไทรคำ บ้านห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ. ผาขาว จ.เลย


ว้นที่ข่าว : 19/04/2561