หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ “ โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ “ โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ ” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาจังหวัดเลย จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ โดยมีหน่วยงานภาคการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดนิทรรศการรวมจนถึงการสาธิตฝึกอาชีพอิสระ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 เป็นจำนวนมาก


ว้นที่ข่าว : 20/11/2560