หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
...
...
...

ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ว้นที่ข่าว : 19/09/2560
ไฟล์แนบ ::ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด