หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ยกระดับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ได้ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบพัฒนาจังหวัด)

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

...
...
...
...

ยกระดับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ได้ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบพัฒนาจังหวัด)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย  จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ และ พนักงานบริการ ด้านบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในซีซั่นนี้ โดยการจัดฝึกอบรมเริ่ม ในวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 12/06/2560