หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ (งบพัฒนาจังหวัด)

ฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ (งบพัฒนาจังหวัด)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเลย รวมพลังเยาวชนช่างไทย พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เตรียมพร้อมแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ตามโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด ในระหว่างวันที่ 10  มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2560 (เสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย


ว้นที่ข่าว : 12/06/2560