หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึก การประกอบอาหารไทย ให้กับ สปป. ลาว

การประกอบอาหารไทย

...
...
...
...
...
...
...
...
...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ จังหวัดเลย และหอการค้าไทย - ลาว พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการใน 3 แขวงของ สปป.ลาว ด้านการประกอบอาหารไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยที่ลงทุนใน สปป.ลาว และประชาชนใน 3 แขวงของ สปป.ลาว  มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยลดปัญหาข้ามชาติ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อ.เมือง จ.เลย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังแรงงาน/สถานประกอบกิจการ/ผู้สนใจจาก 3 แขวงของ สปป.ลาว (แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ผู้นำภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดเมื่อเวลา 09.30 น. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ว้นที่ข่าว : 23/05/2560