หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การทำดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมพัฒนาราษฎรในพื้นที่"บ้านหมากแข้ง" ซึ่งเเป็นพื้นที่ดำเนินการตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์  ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
               "บ้านหมากแข้ง" เป็นพื้นที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยช่วงปี พ. ศ. 2511ที่เป็นช่วงประเทศไทยกำลังทำสงครามกับ ลัทธิคอมมิวนิสต์พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสงครามการต่อสู้จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
พ. ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบ้านหมากแข้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พลเมือง ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่  และเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2519 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ปะทะยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้เครื่องบินตก 1 ลำ
    เมื่อนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้"ร้อยเอกสมเด็จพระโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร"(พระอิสริยยศในขณะนั้น)เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการสู้รบ ทรงออกบัญชาการรบที่แนวหน้าด้วยพระองค์เอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2519 นับว่าเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่ง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและบรรดาทหารขณะนั้นเป็นอย่างมาก
       และขณะที่ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังแนวหน้านั้นก็ได้มีการยิงถล่มจากพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ทำให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สามารถลงจอดได้เหตุการณ์ในวันนั้น ชาวบ้านเล่าว่าพระองค์ทรงกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์สูงประมาณ 12 เมตร แล้ววิ่งหลบฝ่ากระสุนที่ ไปมาอย่างกล้าหาญจากนั้นพระองค์จึงทรงวิเคราะห์และวางแผนการรบให้กับทหารในพื้นที่ออกลาดตระเวนอยู่ยามเช่นเดียวกับทหารคนอื่นๆ ที่ บ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย นี้พระองค์ฯ ประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเป็นเวลา 1 คืน จึงเสด็จฯ กลับ และได้เสด็จฯมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2519 ต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยประกาศยอมแพ้สงครามการสู้รบจึงสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2525 จึงได้ชื่อว่า "สมรภูมิรบพรราชา"

ว้นที่ข่าว : 23/05/2560