หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พนักงานดูแลห้องพัก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงคานซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ ด้านการโรงแรมแผนกแม่บ้าน(house keeping) ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพักระหว่าง วันที่8 - 12 พฤษภาคม 2560ณบ้านต้นโขงเกสต์เฮาส์แอนด์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 18/05/2560