หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
e -commerce

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยว หลักสูตร e-commerce ค้าปลีก,ค้าส่ง (18 ชั่วโมง) ให้กับผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายธุรกิจจังหวัดเลย (Biz Club Loei) และผู้ที่สนใจในการที่จะขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 18/05/2560