หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยร่วมกับ ผู้ประกอบการด้านอาหาร อำเภอเชียงคาน พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน ด้านผู้ประกอบอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยฝึกอบรมผู้ประกอบอาหาร บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีฝีมือได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 – 31 มี.ค. 60 ณ วัดพระธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ว้นที่ข่าว : 04/04/2560