หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พัฒนาฝีมือแรงงานปีสุดท้าย

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กิจกรรมฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานด้านช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560( งบพัฒนาจังหวัด )ในสาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 20 คนระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 20/03/2560