หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐาน

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ให้กับ ช่างไฟฟ้า จาก หจก.บุญศิริเมืองเลย,โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง,โรงแรม เอพี คอร์ดและบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 24 คนระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อ.เมือง จ.เลย


ว้นที่ข่าว : 04/02/2560