หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทดสอบ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารช่างไฟฟ้า


ว้นที่ข่าว : 12/10/2559