หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.เลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ทดสอบไฟ

ศพจ.เลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้บุคคลทั่วไป(ช่างไฟฟ้า) สถานประกอบกิจการเครือข่ายหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สมาคมผู้รับเหมาเดินสายไฟจังหวัดเลย นักศึกษาปีสุดท้ายจากวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย . และวิทยาลัยเทคนิคเลย โดยดำเนินการทดสอบฯในเดือนพฤษภาคมไปแล้ว จำนวน 150 คน และรอดำเนินการอีกจำนวน 200 คน ซึ่งในระหว่างวัน ที่ 25-26 มิถุนายน 2559ได้ดำเนินการทดสอบฯ อีกจำนวน 42 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ 2557


ว้นที่ข่าว : 27/06/2559