หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย “ ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ รับการท่องเที่ยวเมืองเลย ปี59 ” จังหวัดเลยตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจำนวน 2 ล้านคน

นวด

           ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
                 “ ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ  รับการท่องเที่ยวเมืองเลย ปี59”            

              จังหวัดเลยตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจำนวน 2 ล้านคน
      ศพจ. เลย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร   ด้านนวดแผนไทย ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาพนักงานนวดแผนไทย   ระหว่างวันที่   6- 8 มีนาคม 2559  จำนวน 30 คน  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 07/03/2559