หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ