หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ 30 25 ธันวาคม 2561 29 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การใช้ Apps for works Go Tablet Go Mobile 30 25 ธันวาคม 2561 29 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 1 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 1 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ