หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 20 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การผสมเครื่องดื่ม 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 การแกะสลักผักและผลไม้ 60 17 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
5 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ