หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 1 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 1 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ