หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแกะสลักผักและผลไม้ 60 17 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ