หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 8 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 8 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 17 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ