หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 20 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 2 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ