หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
7_File_หลักสูตร เพิ่มผลิตภาพแรงงาน_21052558130007_.pdf 2,455 KB .pdf 146 ดาวน์โหลด
7_File_หลักสูตรยอดฮิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน_13102558103719_.pdf 2,455 KB .pdf 127 ดาวน์โหลด
7_File_กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการเล่ม 1_13102558114606_.pdf 6,423 KB .pdf 2744 ดาวน์โหลด
78_File_English conversation level1_30hr_10102561104513_.pdf 201 KB .pdf 357 ดาวน์โหลด
78_File_ยก9พฤติกรรม9ความสำเร็จ 18 ขม_08112561141315_.pdf 573 KB .pdf 107 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการทำขนมไทย 18_08112561141315_.pdf 280 KB .pdf 167 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 30 ชม_08112561135045_.pdf 359 KB .pdf 127 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการบริหารงานคุณภาพทั้งองค์กรTQM12ชม_14112561103202_.pdf 793 KB .pdf 124 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการบริหารจัดคลังสินค้า6ชม_14112561103202_.pdf 601 KB .pdf 102 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการแปรรูปอาหาร 30 ชม_08112561141315_.pdf 349 KB .pdf 114 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการพัฒนาทัศนคติสำหรับพนักงาน 12ชม_08112561094354_.pdf 542 KB .pdf 117 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการวางแผนบริหารต้นทุนฯ18ชม_14112561103202_.pdf 960 KB .pdf 128 ดาวน์โหลด
78_File_ยกทักษะภาวะผู้นำใหม่ 12 ชม_08112561094354_.pdf 237 KB .pdf 116 ดาวน์โหลด
78_File_ยกทำความสะอาดส่วนกลาง 18 ชม_08112561094354_.pdf 354 KB .pdf 87 ดาวน์โหลด
78_File_ยกเทคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 12 ชม_08112561094354_.pdf 366 KB .pdf 98 ดาวน์โหลด
78_File_ยกการวางแผนบริหารต้นทุนฯ18ชม_14112561103505_.pdf 960 KB .pdf 89 ดาวน์โหลด
78_File_ยกพนักงานควบคุมแพยางล่องแก่ง18ชม_14112561103505_.pdf 935 KB .pdf 114 ดาวน์โหลด
78_File_ยกพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มระดับ1 18ชม_14112561103505_.pdf 852 KB .pdf 131 ดาวน์โหลด
78_File_ยกวิเคาะห์งานเพื่อบริหารฝีมือแรงงาน 18 ชม_14112561103505_.pdf 516 KB .pdf 86 ดาวน์โหลด
78_File_ยกภาวะผู้นำกับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชม_08112561141315_.... 249 KB .pdf 100 ดาวน์โหลด
78_File_เสริมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม_08112561094355_.pdf 757 KB .pdf 174 ดาวน์โหลด
78_File_ยกอาหารไทยสู่ครัวโลก 30 ชม_08112561094354_.pdf 570 KB .pdf 143 ดาวน์โหลด
78_File_ยกนวดเท้าเพื่อสุขภาพ60ชม_14112561142306_.pdf 763 KB .pdf 105 ดาวน์โหลด
78_File_ยกแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 18 ชม_08112561135046_.pdf 335 KB .pdf 130 ดาวน์โหลด
78_File_ยกพนักงานฝ่ายแม่บ้านโรงแรม 18 ชม_08112561141315_.pdf 341 KB .pdf 94 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ