ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

หน่วยงาน

เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนเลย-สงเปือย บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ : 042 810 801 โทรสาร : 042 810 802

เว็บไซต์หนน่วยงาน : www.dsd.go.th/loei

Facebook Page : https://www.facebook.com/loei042