หน้าแรก > ผลการค้นหาเว็บไซต์จากคำค้น
ผลการค้นหาเว็บไซต์จากคำค้น
 
หัวข้อข่าว
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมสัมมนาเชิงเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมภายใต้หลักคุณธรรม ความโปร่งใส และเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2558
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ของกระทรวงแรงงาน (KM Day) ในการเสวนา หัวข้อ “…พี่เล่า…น้องฟัง..”
ว้นที่ข่าว : 21/09/2558
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “The Best of DSD 2016”
ว้นที่ข่าว : 26/08/2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ท้องสนามหลวง
ว้นที่ข่าว : 07/05/2558
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร (6ก.พ.58)
ว้นที่ข่าว : 09/02/2558
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ