หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ผลงานเชี่ยวชาญ pdf ผลงานลำดับที่ 3 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา (ผลงานเชี่ยวชาญ) 63 45 31/03/2563 ดาวน์โหลด
ผลงานเชี่ยวชาญ pdf ผลงานลำดับที่ 2 เรื่อง การดำเนินคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา (ผลงานเชี่ยวชาญ) 50 36 31/03/2563 ดาวน์โหลด
ผลงานเชี่ยวชาญ pdf ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา (ผลงานเชี่ยวชาญ) 57 41 31/03/2563 ดาวน์โหลด
รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงงาน folder รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง 1196 1117 03/10/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ