ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางวราวรรณ - ภาปราชญ์ 1 มิถุนายน 2557 - 1 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นายสุรพล - พลอยสุข 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 18 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางวราวรรณ - ภาปราชญ์ 30 พฤศจิกายน 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย
นายอรรถพล - สุวัธนเดชา 7 มกราคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นายสุรพล - พลอยสุข 26 กรกฎาคม 2547 - 4 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางวราวรรณ - ภาปราชญ์ 14 กุมภาพันธ์ 2546 - 25 กรกฎาคม 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางนิภา - รัตนานุวัติ 18 ตุลาคม 2544 - 13 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางสาวพัชราภรณ์ - ยศปัญญา 15 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ