ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารกลุ่มกฎหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกลุ่มกฎหมาย
ว้นที่ข่าว : 15/08/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/04/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร
ว้นที่ข่าว : 02/04/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 ฉบับ
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “The Best of DSD 2016”
ว้นที่ข่าว : 26/08/2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฏหมายเข้าร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะในริ้วขบวนที่ 1
ว้นที่ข่าว : 16/08/2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฏหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ว้นที่ข่าว : 13/08/2559
กระทรวงเเรงงาน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษาเเนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพเเรงงาน รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 08/08/2559
มอบผลิตภัณฑ์สี สร้างช่างฝีมือไทย
ว้นที่ข่าว : 08/08/2559
การแถลงข่าว อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 08/08/2559
ขอเชิญชวนร่วมอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 02/08/2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/07/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 123 รายการ