ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
...

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 23/4/2561 10:20:34
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ