หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย


นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9999999

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-