ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

โครงสร้างกลุ่มงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Email : legal.dsd@gmail.com
Facebook : กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ดูแล นายธ๊รเดช สุขถาวร Email : legal.dsd@gmail.com