พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน