ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กันยายน 2560
ว้นที่ข่าว : 10/10/2560
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ฯ
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดฯ)
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 04/09/2560
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 14/08/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 57 รายการ