ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)
ว้นที่ข่าว : 17/03/2563
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)
ว้นที่ข่าว : 03/03/2563
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2563
ว้นที่ข่าว : 12/02/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ว้นที่ข่าว : 12/02/2563
ประกวดราคาจ้าง จ้างซ่อมและปรับปรุงอาคารและสิง่ก่อสร้างฯ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 10/01/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 10/01/2563
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 04/11/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 04/11/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/09/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/09/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน2562
ว้นที่ข่าว : 10/07/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 10/07/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 115 รายการ