ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน2562
ว้นที่ข่าว : 10/07/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 10/07/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน เมษายน 2562
ว้นที่ข่าว : 08/05/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ว้นที่ข่าว : 08/05/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 09/04/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 09/04/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 11/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 11/01/2562
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 11/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/11/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 100 รายการ