ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ปิดการฝึกอบรม และแนะแนวการฝึกงาน ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
ฝึกอาชีพหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลศรีบัวบาน
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลบ้านโฮ่ง
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลหนองล่อง
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลนาทราย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลนาทราย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลศรีเตี้ย
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลศรีเตี้ย
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลเหล่ายาว ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลหนองล่อง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลศรีบัวบาน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลบ้านโฮ่ง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลศรีเตี้ย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 23/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลนาทราย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 23/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลวังผาง
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลศรีเตี้ย
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลบ้านโฮ่ง
ว้นที่ข่าว : 21/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพ ตำบลศรีเตี้ย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 398 รายการ