ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่ง SME ด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หวังส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็ง และแรงงานมีรายได้สูงขึ้น
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ยกระดับเมนูอาหารไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะ ผู้ประกอบการด้านอาหาร
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน เพิ่มทักษะฝีมือการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการค้า ให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร
ว้นที่ข่าว : 01/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านการผลิต ด้วย Robots For Industrial (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม)
ว้นที่ข่าว : 23/07/2562
ปิดฝึกอบรม สาขา เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 11/07/2562
สนพ.ลำพูน พัฒนาทักษะแรงงาน เสริมเทคนิคด้านการสื่อสารในองค์กร ด้วย “Effective communication techniques” กระตุ้นบทบาทให้งานสำเร็จยิ่งขึ้น
ว้นที่ข่าว : 09/07/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ฝึกทักษะแรงงานผู้บังคับปั้นจั่นฯ สร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
สนพ.ลำพูน มัชฌิมนิเทศ “การเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ให้กับแรงงานรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ออกฝึกภาคปฏิบัติจริงการขึ้นเสาไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.ลำพูนเดินหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่ตลาดดิจิตอล เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 10/06/2562
ฝึกอบรม สาขา การบำรุงรักษาและการจับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยบริษัทสยามแม็คโคร สาขาลำพูน
ว้นที่ข่าว : 04/06/2562
พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของบริษัทลำพูนรวมแพทย์ จำกัด(บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลล์แคร์ลำพูน จำกัด)
ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะผู้ต้องขัง สร้างชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
“พัฒนาฝีมือแรงงงานลำพูน เดินหน้าสร้างอาชีพ ช่างเย็บผ้า สู่ชุมชน”
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะผู้ต้องขัง สร้างชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
“พัฒนาฝีมือแรงงงานลำพูน เดินหน้าสร้างอาชีพ ช่างเย็บผ้า สู่ชุมชน”
ว้นที่ข่าว : 21/05/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม สำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานลำพูน
ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 450 รายการ