ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ตำรวจไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยอาชีพ "Hairdresser"
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
พัฒนาศักยภาพแรงงาน เพิ่มช่องทางในการทำการตลาด ด้วย MOBILE APPLICATION
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
สนพ.ลำพูน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มช่องทางในการทำการตลาด ด้วย Mobile Application (E-Commerce)
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
จังหวัดลำพูน พัฒนาฝีมือแรงงานสู่แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 29/11/2561
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกำลังภาคเอกชน เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ว้นที่ข่าว : 29/11/2561
รับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 50 คน (รอบสุดท้าย)
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
ปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ชนกลุ่มน้อย) สาขา การทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่เอว
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
ปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สาขาการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
ปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เพาะเห็ดนางฟ้า)
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
ปิดการฝึก สาขา การทำครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง
ว้นที่ข่าว : 14/09/2561
ปิดฝึกอาชีพ สาขาการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฝึกระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 08/09/2561
ปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ฝึกอาชีพหลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขา การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ปิดฝึกอบรม สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
ปิดฝึกอบรม สาขา การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลอุโมงค์
ว้นที่ข่าว : 20/08/2561
ปิดการฝึกอบรม และแนะแนวการฝึกงาน ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
ฝึกอาชีพหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
ปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตำบลศรีบัวบาน
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 415 รายการ