ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ. ลำพูน เสริมสร้างพัฒนาเทคนิคการทำเครื่องดื่ม สู่ “นักชงมืออาชีพ”
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
“สานต่อที่พ่อทำ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง” พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพ.ลำพูน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สร้างเครือข่าย เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
พัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงานช่างฝีมือ ในระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สาขา “การบำรุงรักษาและการขับ รถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย”
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
อบรม "เทคนิคการสอนงาน"
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
นักชงมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
เดินหน้าพัฒนาความรู้ ทักษะการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยก
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
มุ่งมั่นพัฒนา แรงงาน ด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของสินค้า
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
การพรมเช็ดเท้า (ผู้สูงอายุ)
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
อบรม การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
อบรม ช่างไฟ้ฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
"เทคนิคการสอนงาน" (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
ฝึกอบรม หลักสูตร English Communication
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 332 รายการ