ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
อบรม "เทคนิคการสอนงาน"
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
นักชงมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
เดินหน้าพัฒนาความรู้ ทักษะการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยก
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
มุ่งมั่นพัฒนา แรงงาน ด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของสินค้า
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
การพรมเช็ดเท้า (ผู้สูงอายุ)
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
อบรม การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
อบรม ช่างไฟ้ฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
"เทคนิคการสอนงาน" (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
ฝึกอบรม หลักสูตร English Communication
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเสริมสวย ระดับต้น (560 ชม.)
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
รับสมัครฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 3 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ด้าน"การบำรุงรักษาและการขับรถฟอล์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย" (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
ตารางการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
สนพ.ลำพูน เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร รองรับไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
ฝึกอบรม สาขา เทคนิคการเชื่อมโลหะ (MMAW,GMAW (CO2)) (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
ฝึกอบรม สาขา การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 325 รายการ