ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ผู้ตรวจราชการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 21/01/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม การขายสินค้าออนไลนด้วย Mobile Application (E-Commerce) สำหรับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 21/01/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม การขายสินค้าออนไลนด้วย Mobile Application (E-Commerce)
ว้นที่ข่าว : 21/01/2562
สนพ.ลำพูน รับนโยบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Base)
ว้นที่ข่าว : 17/01/2562
“ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่ ก้าวไกล 4.0”
ว้นที่ข่าว : 09/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
"รวมกันเป็นหนึ่ง ที่พึ่งประชาชน" หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 29/11/2561
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value-Based Economy ด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานอย่างมีมาตรฐาน”
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
“พัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สู่การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
สัมมนาโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาตามร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ระยะ 20 ปี
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ วันที่ 7 กันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ดำเนินการประชุมประชาคมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ในพื้นที่อำเภอลี้
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 583 รายการ