ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value-Based Economy ด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานอย่างมีมาตรฐาน”
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
“พัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สู่การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ”
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
สัมมนาโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 19/09/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาตามร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ระยะ 20 ปี
ว้นที่ข่าว : 18/09/2561
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ วันที่ 7 กันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ดำเนินการประชุมประชาคมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ในพื้นที่อำเภอลี้
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ดำเนินการประชาคมชาวบ้านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ จำนวน 12 คนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
ดำเนินการประชุมประชาคมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ว้นที่ข่าว : 27/08/2561
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเขื่อนแตกในสปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
ร่วมงานซะป๊ะของดีตำบลมะเขือแจ้(งานดอยขะม้อแฟร์ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำ"
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
โครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประสานประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขตพื้นที่ อำเภอป่าซาง
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 573 รายการ