ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)
ว้นที่ข่าว : 22/05/2563
มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโควิด -19 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน)
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
จังหวัดลำพูน สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยการ ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย
ว้นที่ข่าว : 06/03/2563
จังหวัดลำพูน เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนครอบครัวยากจน สู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
ว้นที่ข่าว : 05/03/2563
จังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ว้นที่ข่าว : 05/03/2563
จังหวัดลำพูน สำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ว้นที่ข่าว : 02/03/2563
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ว้นที่ข่าว : 14/02/2563
รายงานงบทดลอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำเดือน กันยายน 2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
กำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน
ว้นที่ข่าว : 01/10/2562
จังหวัดลำพูน ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 03/09/2562
ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รับมอบวุฒิบัตร “หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า ตามโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำทีมผลิตภาพแรงงานสัญจร ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ภายใต้ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 8/2562
ว้นที่ข่าว : 14/08/2562
ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ
ว้นที่ข่าว : 11/07/2562
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
โครงการเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 689 รายการ