ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
กำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน
ว้นที่ข่าว : 01/10/2562
จังหวัดลำพูน ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 03/09/2562
ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รับมอบวุฒิบัตร “หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า ตามโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำทีมผลิตภาพแรงงานสัญจร ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ภายใต้ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 8/2562
ว้นที่ข่าว : 14/08/2562
ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ
ว้นที่ข่าว : 11/07/2562
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
โครงการเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ จังหวัดลำพูน” ครั้งที่ 5/2562
ว้นที่ข่าว : 26/06/2562
ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 25/06/2562
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 24/06/2562
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใต้โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
จิตอาสาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำทีมผลิตภาพแรงงานสัญจร ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ภายใต้ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7/2562
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
สนพ.ลำพูน จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลำพูน ร่วมทำบุญเนื่องในงานประเพณีสรงน้ำวัดพระยืน ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
คณะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 เข้าศึกษาดูงาน
ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 679 รายการ