ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือร่วมกันในการพัฒนากำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
ร่วมพัฒนาศักยภาพประชาชนคนลำพูนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
รับสมัคร ฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
ตารางแผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
ตารางประเมินคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
โครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 03/01/2561
สนพ.ลำพูนเชิงรุก รับ นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติติเหตุทางถนนช่างเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 29/12/2560
สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 5/2561 และ 6/2561
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
คณะเจ้าหน้าที่ สนพ.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
ร่วมประชุมการชี้แจงการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 23/12/2560
ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 23/12/2560
สนพ.ลำพูน จัดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุน สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ประจำเดือนพฤศจิกายน
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
สนพ.ลำพูน เชิงรุกเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
"วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด" หารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
แผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
ตารางประเมินคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 525 รายการ