ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
คลีนิคช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าร่วมปฏิบัติการในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 11/04/2561
“จังหวัดลำพูน รวมพล คนแรงงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์”
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
มุ่งส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 10/2561
ว้นที่ข่าว : 16/03/2561
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายธวัช เบญจาทิกุล) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจราชการการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
ร่วมงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี2561
ว้นที่ข่าว : 07/03/2561
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
ร่วมพิธีเปิด เสริมสร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือร่วมกันในการพัฒนากำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
ร่วมพัฒนาศักยภาพประชาชนคนลำพูนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
รับสมัคร ฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
ตารางแผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
ตารางประเมินคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
โครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 03/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 536 รายการ