หน้าแรก > ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
 

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2534 ตามโครงการปรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือภาคอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี 2538 โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ไร่และได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพในปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นมาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2542

 

ติดต่อหน่วยงาน

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 
เลขที่ 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000 
โทรศัพท์  0 5352 5542 และ 0 5353 7696 - 8 โทรสาร 0 5353 7696 

 

ที่ตั้ง

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไชต์ : นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์ 

E-mail : lamphuntrainer@gmail.com

facebook  : lamphuntrainer