หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน... 520 KB .pdf 259 ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรม.pdf 137 KB .pdf 291 ดาวน์โหลด
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 9,402 KB .pdf 592 ดาวน์โหลด
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.doc 80 KB .doc 276 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กพร..doc 184 KB .doc 688 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 84 KB .pdf 315 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ