หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน... 520 KB .pdf 176 ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรม.pdf 137 KB .pdf 217 ดาวน์โหลด
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 9,402 KB .pdf 476 ดาวน์โหลด
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.doc 80 KB .doc 199 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กพร..doc 184 KB .doc 579 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 84 KB .pdf 231 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ