หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
 
หัวข้อเรื่อง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕9 นางอรทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทย

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
23 ตุลาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
23 ตุลาคม 2559