หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม สาขา การดั้นและเก็บเขาลายดอกผ้าทอ (60 ชั่วโมง)
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม สาขา การดั้นและเก็บเขาลายดอกผ้าทอ (60 ชั่วโมง)
รายละเอียด

ฝึกอบรม สาขา การดั้นและเก็บเขาลายดอกผ้าทอ (60 ชั่วโมง)

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว สาขา การดั้นและเก็บเขาลายดอกผ้าทอ จำนวน 60 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะฝีมือ (Skill) และมีทัศนะคติ (Attitude) ที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 ตุลาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 ตุลาคม 2559