หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 1 วัน ให้กับแรงงานทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานแห่งชาติซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบฯ จำนวน 25 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 ตุลาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
21 ตุลาคม 2559