หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ​องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ สาขา​พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์​(ประมวลผลคำ)​ ระดับ​1​ ให้กับนักศึกษาระดับ​ปวช.ชั้นปีสุดท้าย​ จำนวน​ 23​ คน​ ในการวัดความรู้ และความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการด้านงานพิมพ์เอกสาร  เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ​องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กำกับดูแล ให้คำแนะนำ


ว้นที่ข่าว : 08/08/2562