หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
เตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศ ปี 2563

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นางณฐมน  ปัทมะสุคนธ์   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  นำคณะเข้าพบ นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศ ปี 2563  และแนวการฝึกตามความสามารถ  CBT (Computer Based Training)  ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว


ว้นที่ข่าว : 11/07/2562