หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือร่วมกันในการพัฒนากำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือร่วมกันในการพัฒนากำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ SME  - OTOP ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีรองรับ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561