หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อบรม "เทคนิคการสอนงาน"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

 

 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

พัฒนาศักยภาพวิทยากร

อบรม "เทคนิคการสอนงาน"

จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

สร้างเครือข่ายวิทยากร พัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561